TRÀ ƯỚP SEN HỒ TÂY 50G

Trạng thái: Còn hàng

TRÀ ƯỚP SEN HỒ TÂY 50G, 100% BÚP TRÀ ĐƯỢC ƯỚP TRONG SEN HỒ TÂY